Om SjekkPunkt Bilverkstedgruppen

Kontakt oss

SjekkPunkt Norge as    tlf: 67 10 43 00

Ole Helge Ratvik         tlf: 67 83 96 32   mob: 918 00 410

Trine Linskov              tlf: 67 10 43 00   mob: 900 13 432

Simon Hansen            tlf: 412 82 938 

Terrasseveien 6, 1369 Stabekk

Kartlenke